Các vụ việc

Báo cáo vụ việc
  *

  *  *
  Vui lòng mô tả vụ việc mà không đưa ra bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.


  Tại đây bạn có thể liệt kê các phương tiện, báo cáo hoặc hồ sơ về vụ việc (ví dụ: báo cáo, liên kết, video, hình ảnh, v.v.). Chúng sẽ không được công bố ra ngoài.


  Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể để lại liên hệ của mình. Trung tâm tư vấn Niedersachsen sẽ liên lạc với bạn. Liên hệ với chúng tôi là không bắt buộc và dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển tiếp.  Thông tin liên hệ

  Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

  Khu vực Tây Bắc Niedersachsen


  Exil e.V
  Điện thoại: 0541 38069923
  Số di động: 0157 37967272
  nordwest@­betroffenenberatung.de

   

  Khu vực Đông Bắc Niedersachsen


  CJD Nienburg
  Điện thoại: 05021 971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  Khu vực Nam Niedersachsen


  Asyl e.V
  Số di động: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  sued-nds@­betroffenenberatung.de