Dhacdooyinka

Ka warbixi dhacdada
  *

  *  *
  Fadlan sharaxaad ka bixi dhacdada adigoon bixinayn xog shaqsiyeed.  Halkan waxaad ku haysataa xulashada ah inaad liis garayso warbaahinta, warbixinnada ama duubitaanada dembiga (tusaale ahaan warbixinnada wargeysyada, linkiyada, fiidiyowyada, sawirrada, iwm.). Kuwani waa lama daabacayo.


  Haddii aad u baahan tahay caawimaad, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad noo reebto macluumaadka xiriirkaaga. Adeegga latalinta ee Niedersachsen ayaa kula soo xiriiri doona. In aad nala soo xiriirto waa ma ahan qasab oo xogtaada cidna looma gudbin doono.