Olaylar

Olayı bildirin
  *

  *  *
  Lütfen kişisel verilerinizi belirtmeden olayı anlatın.  Burada medya, haberler veya suça ilişkin kayıtları (örneğin gazete haberleri, bağlantılar, videolar, resimler vs.) listeleme imkânına sahipsiniz. Bunlar açıklanmayacaktır.


  Desteğe ihtiyacınız varsa iletişim bilgilerinizi belirtme imkânına sahipsiniz. Aşağı Saksonya Mağdur Danışma Birimi sizinle iletişim kuracaktır. İletişim kurulması zorunlu değildir ve kişisel bilgileriniz başka kişilere verilmeyecektir.