Thông tin liên hệ

Hình thức

Lưu ý: Để liên hệ với chúng tôi ẩn danh, chỉ cần điền vào các trường thông tin bắt buộc. Tất cả dữ liệu sẽ được xử lý bảo mật và không được chuyển cho bên thứ ba.

  *


  *

  *


  Địa chỉ và số điện thoại

  Khu vực Tây Bắc Niedersachsen

  Exil e.V.
  Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
  Điện thoại: 0541 38069923
  Số di động: 0157 37967272
  Email: nordwest@betroffenenberatung.de

  Khu vực Đông Bắc Niedersachsen

  CJD Nienburg
  Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
  Điện thoại: 05021 971111
  Email: betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

  Khu vực Nam Niedersachsen

  Asyl e.V.
  Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
  Số di động: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  Email: sued-nds@betroffenenberatung.de