Thông tin liên hệ

Hình thức

Lưu ý: Để liên hệ với chúng tôi ẩn danh, chỉ cần điền vào các trường thông tin bắt buộc. Tất cả dữ liệu sẽ được xử lý bảo mật và không được chuyển cho bên thứ ba.

  *


  *

  *


  Thông tin liên hệ

  Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

  Khu vực Tây Bắc Niedersachsen


  Exil e.V
  Điện thoại: 0541 38069923
  Số di động: 0157 37967272
  nordwest@betroffenenberatung.de

   

  Khu vực Đông Bắc Niedersachsen


  CJD Nienburg
  Điện thoại: 05021 971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  Khu vực Nam Niedersachsen


  Asyl e.V
  Số di động: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  sued-nds@betroffenenberatung.de