Bạn hay một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc người quen đã từng là mục tiêu của bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc hoặc bài Do Thái? Bạn đã chứng kiến một vụ tấn công hoặc hành hung và không biết phải làm gì tiếp theo?

Chúng tôi hỗ trợ bạn!
Liên hệ Liên hệ
Bạn biết về một vụ tấn công của cánh hữu, phân biệt chủng tộc hay bài Do Thái?

Hãy giúp chúng tôi ghi lại vụ việc đó.
Báo cáo vụ việc Báo cáo vụ việc

Thông tin về chúng tôi

Betroffenenberatung Niedersachsen – Trung tâm tư vấn Niedersachsen cho những người bị ảnh hưởng là đầu mối liên lạc cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái ở Niedersachsen. Đội ngũ của chúng tôi được chia thành ba văn phòng khu vực (Tây Bắc, Đông Bắc và Nam Niedersachsen) và tư vấn cho những người bị ảnh hưởng, người thân và nhân chứng của các vụ tấn công và hành hung.

Tư vấn

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng và tùy thuộc vào nhu cầu của những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đồng hành với những người muốn tìm kiếm sự tư vấn ở tất cả các bước, ví dụ như quá trình hồi phục cảm xúc khỏi vụ việc, nộp đơn khiếu nại hoặc thông tin về việc thanh toán bồi thường, nếu người bị ảnh hưởng mong muốn điều này. Hoạt động tư vấn của chúng tôi là tự nguyện, bảo mật và miễn phí.

Các vụ việc

Các vụ tấn công của phe cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái không phải là hiếm. Nhưng nó rất hiếm khi được thảo luận. Chúng tôi muốn trực quan hóa bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái để ngăn chặn việc xem nhẹ các loại bạo lực này.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

Khu vực Tây Bắc Niedersachsen

Exil e.V.
Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
Điện thoại: 0541 38069923
Số di động: 0157 37967272
Email: nordwest@betroffenenberatung.de

Khu vực Đông Bắc Niedersachsen

CJD Nienburg
Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
Điện thoại: 05021 971111
Email: betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

Khu vực Nam Niedersachsen

Asyl e.V.
Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
Số di động: 0179 125533
Email: sued-nds@betroffenenberatung.de