Informationen zu Covid-19: Aktuelle Erreichbarkeit

Die Regionalbüros sind uneingeschränkt erreichbar. Unsere Beratungsteams beantworten alle Anfragen innerhalb von 48 Stunden. Beratungen sind weiterhin telefonisch, per Videokonferenz oder per E-Mail möglich. Persönliche Gespräche können unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften teilweise stattfinden.

Mehr Informationen und einen Termin erhalten Sie bei unseren Berater*innen.

Thông tin về chúng tôi

Betroffenenberatung Niedersachsen – Trung tâm tư vấn Niedersachsen cho những người bị ảnh hưởng là đầu mối liên lạc cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái ở Niedersachsen. Đội ngũ của chúng tôi được chia thành ba văn phòng khu vực (Tây Bắc, Đông Bắc và Nam Niedersachsen) và tư vấn cho những người bị ảnh hưởng, người thân và nhân chứng của các vụ tấn công và hành hung.

Tư vấn

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng và tùy thuộc vào nhu cầu của những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đồng hành với những người muốn tìm kiếm sự tư vấn ở tất cả các bước, ví dụ như quá trình hồi phục cảm xúc khỏi vụ việc, nộp đơn khiếu nại hoặc thông tin về việc thanh toán bồi thường, nếu người bị ảnh hưởng mong muốn điều này. Hoạt động tư vấn của chúng tôi là tự nguyện, bảo mật và miễn phí.

Các vụ việc

Các vụ tấn công của phe cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái không phải là hiếm. Nhưng nó rất hiếm khi được thảo luận. Chúng tôi muốn trực quan hóa bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái để ngăn chặn việc xem nhẹ các loại bạo lực này.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

Khu vực Tây Bắc Niedersachsen

Exil e.V.
Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
Điện thoại: 0541 38069923
Số di động: 0157 37967272
Email: nordwest@betroffenenberatung.de

Khu vực Đông Bắc Niedersachsen

CJD Nienburg
Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
Điện thoại: 05021 971111
Email: betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

 

Khu vực Nam Niedersachsen

Asyl e.V.
Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
Số di động: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
Email: sued-nds@betroffenenberatung.de