Thông tin về chúng tôi

Đội ngũ

Là đầu mối liên lạc cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái ở Niedersachsen, chúng tôi hỗ trợ tất cả những người đã từng trải qua sự thù địch dạng này như người bị ảnh hưởng, người thân hoặc nhân chứng. Bởi vì hết lần này đến lần khác, con người phải đối mặt với sự thù địch trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái có thể có những biểu hiện rất khác nhau: từ thiệt hại về tài sản thông qua các khẩu hiệu và chữ Vạn (卐) trên tường nhà, đến chửi bới, lăng mạ và tấn công khạc nhổ, đến tấn công thể xác và thậm chí là giết người (không thành). Các vụ tấn công và hành hung cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái không có hình thức định trước. Ngoài ra, thuật ngữ Bạo lực không chỉ đề cập đến các hành vi về thể xác. Các vụ tấn công về ngôn ngữ hoặc tinh thần cũng là những vụ tấn công mà chúng tôi hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, người thân và nhân chứng. Chúng tôi giúp đối mặt với những trải nghiệm đã qua, đồng hành với các bước tiếp theo và tư vấn về các chiến lược hành động trong tương lai.

Không có quy định nào về những gì phải xảy ra để những người bị ảnh hưởng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Bởi vì đội ngũ của chúng tôi cũng hỗ trợ hồi phục trước các tình huống và phân loại chúng.

Trung tâm tư vấn Niedersachsen cho những người bị ảnh hưởng được chia thành ba văn phòng khu vực cho các Khu vực tương ứng là Tây Bắc, Đông Bắc và Nam Niedersachsen. Các văn phòng này cùng cung cấp tư vấn và hỗ trợ trên toàn Niedersachsen. Đội ngũ của chúng tôi lưu động và có thể thăm những người muốn tìm kiếm sự tư vấn tại chỗ.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

Khu vực Tây Bắc Niedersachsen


Exil e.V
Điện thoại: 0541 38069923
Số di động: 0157 37967272
nordwest@­betroffenenberatung.de

 

Khu vực Đông Bắc Niedersachsen


CJD Nienburg
Điện thoại: 05021 971111
betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

 

Khu vực Nam Niedersachsen


Asyl e.V
Số di động: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
sued-nds@­betroffenenberatung.de

Tự nhận thức về bản thân

Đối với đội ngũ của chúng tôi, nhu cầu của những người muốn tìm kiếm sự tư vấn luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đứng về phía những người bị ảnh hưởng, người thân và nhân chứng cũng như đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ. Hoạt động tư vấn và các hành động của chúng tôi đều định hướng theo các tiêu chuẩn chất lượng của Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt – Hiệp hội các Trung tâm Tư vấn cho Người bị ảnh hưởng bởi Cánh hữu, Phân biệt chủng tộc và Bạo lực Bài Do Thái (VBRG).

Mục đích là cung cấp cho những người bị ảnh hưởng mức tiếp cận có ngưỡng giới hạn thấp nhất có thể. Vì vậy, những người muốn tìm kiếm sự tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, qua điện thoại, qua email và cả ẩn danh nếu muốn. Chúng tôi cũng có thể tư vấn ngay cả khi bạn không có giấy phép cư trú hợp lệ. Chúng tôi làm việc độc lập với các tổ chức chính phủ và các đảng phái chính trị. Tất cả các văn phòng khu vực được tách biệt về mặt không gian và cấu trúc với chính quyền và các cơ quan chính phủ.