در باره ما

خدمات مشاوره قربانیان نیدرزاکسن نقطه تماس کسانی است که خشونت‌های راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه را در نیدرزاکسن تجربه کرده‌اند. تیم ما به سه دفتر منطقه‌ای (نیدرزاکسن شمال غربی، شمال شرقی و جنوبی) تقسیم شده و به قربانیان، بستگان و شاهدان حملات و تجاوزها خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.

مشاوره

خدمات ما متنوع است و به نیازهای افراد آسیب دیده بستگی دارد. ما مراجعان را در هر مرحله‌ای که باشند همراهی می‌کنیم، به طور مثال ارزیابی عاطفی جرم، تهیه شکایت‌نامه یا اطلاع‌رسانی در خصوص دریافت غرامت، در صورتی که مد نظر فرد قربانی باشد. مشاوره ما داوطلبانه، محرمانه و رایگان است.

حوادث

حملات راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه غیرمعمول نیستند. اما به ندرت در مورد آنها گفتگو می‌شود. ما می‌خواهیم خشونت‌های راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه را قابل مشاهده کرده تا با بی اهمیت شدن آن در درازمدت مقابله کنیم.

تماس

اطلاعات تماس ما:

منطقه نیدرزاکسن شمال غرب

Exil e.V
Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
تلفن: 054138069923
همراه: 015737967272
ایمیل: nordwest@betroffenenberatung.de

منطقه نیدرزاکسن شمال شرق

CJD Nienburg
Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021971111
ایمیل:  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

 

منطقه نیدرزاکسن جنوب

Asyl e.V
Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
همراه: 01590684290 / 015906390203 / 0179125533
ایمیل: sued-nds@betroffenenberatung.de