حوادث

حادثه را گزارش دهید
  *

  *  *
  لطفا این حادثه را بدون ذکر هیچ گونه اطلاعات شخصی گزارش دهید.


  در اینجا شما این امکان را دارید که رسانه‌ها، گزارش‌ها یا سوابق مربوط به جرم (به طور مثال گزارش روزنامه‌ها، لینک ها، ویدئوها، تصاویر و غیره) را فهرست کنید. این موارد منتشر نخواهد شد.


  اگر نیاز به پشتیبانی دارید، این امکان وجود دارد که اطلاعات تماس خود را وارد کنید. خدمات مشاوره نیدرزاکسن با شما تماس خواهد گرفت. تماس گرفتن الزامی نیست و داده‌های شما به اشتراک گذاشته نخواهد شد.  تماس

  اطلاعات تماس ما:

  منطقه نیدرزاکسن شمال غرب


  Exil e.V
  Telefon: 0541 380699-23
  Mobil: 0157 37967272
  nordwest@­betroffenenberatung.de

   

  منطقه نیدرزاکسن شمال شرق


  CJD Nienburg
  تلفن: 05021971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  منطقه نیدرزاکسن جنوب


  Asyl e.V
  همراه: 01590684290 / 015906390203 / 0179125533
  sued-nds@­betroffenenberatung.de