حوادث

حادثه را گزارش دهید
  *

  *  *
  لطفا این حادثه را بدون ذکر هیچ گونه اطلاعات شخصی گزارش دهید.  در اینجا شما این امکان را دارید که رسانه‌ها، گزارش‌ها یا سوابق مربوط به جرم (به طور مثال گزارش روزنامه‌ها، لینک ها، ویدئوها، تصاویر و غیره) را فهرست کنید. این موارد منتشر نخواهد شد.


  اگر نیاز به پشتیبانی دارید، این امکان وجود دارد که اطلاعات تماس خود را وارد کنید. خدمات مشاوره نیدرزاکسن با شما تماس خواهد گرفت. تماس گرفتن الزامی نیست و داده‌های شما به اشتراک گذاشته نخواهد شد.