ኣድራሻ

ኦርኒክ

መዘኻኸሪ፡ ስምኩም ዓቂብኩም ክትረኽቡና ምእንቲ፡ ነቲ ግዴታዊ ቦታታት ጥራይ ምልእዎ። ኩሉ ሓበሬታ ብሚስጢር ክትሓዝ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ሳልሳይ ኣካል ኣይክሓልፍን እዩ።

  *


  *

  *


  ኣድራሻ

  ብኸመይ ተርኽቡና፡

  ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ Niedersachsen


  Exil e.V
  ቴለፎን: 0541 38069923
  ሞባይል: 0157 37967272
  nordwest@betroffenenberatung.de

   

  ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ Niedersachsen


  CJD Nienburg
  ቴለፎን: 05021 971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  ዞባ ደቡብ Niedersachsen


  Asyl e.V
  ሞባይል: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  sued-nds@betroffenenberatung.de