تماس

فرم

نکته: برای تماس ناشناس با ما، فقط کادرهای ضروری را پر کنید. تمام داده‌ها محرمانه تلقی می‌شوند و به اشخاص ثالث منتقل نخواهند شد.

  *


  *

  *


  تماس

  اطلاعات تماس ما:

  منطقه نیدرزاکسن شمال غرب


  Exil e.V
  Telefon: 0541 380699-23
  Mobil: 0157 37967272
  nordwest@betroffenenberatung.de

   

  منطقه نیدرزاکسن شمال شرق


  CJD Nienburg
  تلفن: 05021971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  منطقه نیدرزاکسن جنوب


  Asyl e.V
  همراه: 01590684290 / 015906390203 / 0179125533
  sued-nds@betroffenenberatung.de