Macluumaadka xiriirka

Qaab

Fiiro gaar ah: Si aad noola soo xiriirto si qarsoodi ah, kaliya buuxi meelaha laga rabo. Dhammaan macluumaadka waxaa loola dhaqmi doonaa si qarsoodi ah loomana gudbin doono qollooyinka saddexaad.

  *


  *

  *


  Cinwaanada iyo lambarrada taleefannada

  Gobolka Waqooyiga Galbeed ee Niedersachsen

  Exil e.V.
  Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
  Telefoonka: 0541 38069923
  Moobaylka: 0157 37967272
  Iimaylka: nordwest@betroffenenberatung.de

  Gobolka Woqooyiga bari ee Niedersachsen

  CJD Nienburg
  Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
  Telefoonka: 05021 971111
  Iimaylka: betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

  Gobolka Koonfurta Niedersachsen

  Asyl e.V.
  Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
  Moobaylka: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  Iimaylka: sued-nds@betroffenenberatung.de